Vùng Đông Nam Hoa Kỳ

Vietnamese Baptist Churches Fellowship of Southeastern Region

 
line decor
 
line decor
   
 

Ban Hiệp Nguyện Báp-Tít Vùng Đông Nam Hoa Kỳ

Hân hoan chào đón quý vị viếng thăm trang mạng của chúng tôi và tìm hiểu về hoạt động của Ban Hiệp Nguyện chúng tôi.

Vietnamese Baptist Churches Fellowship of Southeastern Region (VBCF-SE Region)

We welcome you to visit our website and learn more about us.

 

Thông Tin Đặc Biệt
Special Announcement

*****************

_Click to view: By-Law adopted in 2004 / Bản điều lệ Hiệp Nguyện sọan năm 2004 

_ Vietnamese Baptisti Fellowship Directory / Danh sách các Hội Thánh trong Liên Hữu

. Click the URL below to access the directory listing all all churches in VBF.
. Muốn tìm Hội Thánh trong Liên Hữu, xin dùng trang WED dưới đây:
http://www.kwik-mind.com/hiepnguyen/VBF-Directory/

_ Hiep Nguyen Choir / Ca Đoàn Hiệp Nguyện

Thank the Lord that the Hiep Nguyen Choir was finally formed with the participation of members fro 5 churches. May God continue to bless Rev. Trung and let him use his musical gift to glorify the Lord and to encourage all choir members to be dedicated in praising the Lord.

Cảm tạ Chúa cho sự hình thành của Ban Tốp Ca Hiệp Nguyện với sự đóng góp của 5 hội thánh trong vùng. Nguyện Chúa ban ơn cho MS Trung để ông xử dụng ân tứ âm nhạc mà vinh danh Chúa. Xin Chúa cũng thêm sức cho các anh chị em trong Ban Tốp Ca Hiệp Nguyện sẽ gắng sức để tôn vinh Chúa với cả tâm hồn mình.

For more information on Hiep Nguyen Choir, click Here. Muốn biết thêm chi tiết, xin bấm vào đây.