News-external

————————————-

CHUYỆN MỘT BỨC TRANH

From: Chien Thang [mailto:ucchien@gmail.com]  Sent: Thursday, March 22, 2018 2:55 AM To: Chien Thang <ucchien@gmail.com> Subject: CHUYỆN MỘT BỨC TRANH

 

Kính chào Quý vị,

 

Nhân mùa lễ Phục Sinh đến, chúng tôi xin gởi đến quý vị bài biết “CHUYỆN MỘT BỨC TRANH”. Xin quý vị mở trong attachment ra để đọc. Cảm ơn nhiều. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị một mùa lễ Phục Sinh thật phước hạnh.

 

Kính chào,

Ms Ức Chiến ThắngCHUYỆN

 

———- Forwarded message ———-
From: <brphilipvo@gmail.com>
Date: Sat, Feb 10, 2018 at 12:18 PM
Subject: Hiep Nguyen 24/2/2018 tai Mobile

Kinh chao quy Muc Su va Lanh Dao,

Muc Su Uc Chien Thang da gui thu bang buu dien ra de moi Hiep Nguyen trong vung Dong Nam Hoa Ky den hiep lai tai Mobile o HT Bap Tit Doi Song Moi vao ngay 24 thang 2, 2018.

Va MS dien gia la MS Dang Ngoc Vui den tu Fort Smith AK.

Sau day la Sermon cho Saturday :”Song Sung Man Boi Linh Dang Christ” (Living Abundantly By The Spirit of Christ) Ezekiel 37: 1-14.
Huan luyen: Tin nhan va HT voi Tam van Co Doc (Christian Counseling).

Toi gui email nay la de quy vi co the biet thong tin vi khong biet thu duong US postal da den chua.
Mong gap quy vi va nhung anh chi em trong Chua vao Ngay 24.

Trong Chua

MS Phi

Sent from my iPhone